Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę art. biurowych, eksploatacyjnych i chemicznych... ZP.272.4.10.2013

2013-12-06 13:23:49
Numer sprawy: ZP.272.4.10.2013 Łęczna, 2013-12-06OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: dostawę art. biurowych (zadanie Nr 1), eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie Nr 2) wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy i art. chemii gospodarczej (zadanie nr 3) do siedzib Zamawiającego.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 222 382,33 złotych brutto,
w tym na zadanie nr 1 kwotę 73 305,38 zł br., zadanie nr 2 – 101 144,36 zł br., zadanie nr 3
– 47 932,59 zł br.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Zadanie nr 1: Ghaj Plus Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89, za cenę 72 050,61złotych brutto;
Zadanie nr 2: zastosowano art. 93 ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zadanie nr 3: zastosowano art. 93 ust. 1 pkt. 4 - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta w zadaniu nr 1, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert Termin dostawy
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4
1. 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - Bez oceny oferty - 1
2. JM DATA , Ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa - Bez oceny oferty - 5
3. Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin - - Bez oceny oferty 4
4. Ghaj Plus Sp. z o.o., 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 100,00 - - 1
W tym oferty nr 1 do 3 – przewyższają kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadań nr 2 i 3.
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranego wykonawcę w zakresie zadania nr 1 zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2013-12-16 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www