Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup art. spozywczych i chemicznych do siedzib Zamawiajacego z podziałem na 12 zadań. ZP.272.4.12.2013

2013-12-03 14:52:46
Numer sprawy: ZP.272.4.12.2013 Łęczna, 2013-12-03OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: zakup z dostawą do siedzib Zamawiającego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3;
9) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
10) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
11) Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;
12) Zadanie nr 12 urządzenia do sprzątania powierzchni płaskich, CPV: 3922400-8.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 631 707,06 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty złożone przez:
Zadanie nr 1: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, za cenę 123 190,36 złotych brutto;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
11 992,41zł. brutto;
Zadanie nr 3: ZM. WASĄG Dział handlowy, 28-400 Biłgoraj, Hedwiżyn 118, za cenę 115 650,68 zł
brutto;
Zadanie nr 4: ZM. WASĄG Dział handlowy, 28-400 Biłgoraj, Hedwiżyn 118, za cenę 27 304,20 zł
brutto;
Zadanie nr 5: EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew, za cenę 27 748,95 zł
brutto;
Zadanie nr 6: ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, za cenę
93 746,00 zł brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 61 893,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: ARCADIA J.L. Olchowski Sp. J, 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41, za cenę 5 051,45 zł
brutto;
Zadanie nr 9: IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23, za cenę 26 424,31 zł
brutto;
Zadanie nr 10: JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2, za cenę
39 366,04 zł brutto;
Zadanie nr 11: Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10,
20-450 Lublin, za cenę 29 901,88 zł brutto;
Zadanie nr 12: brak ofert, z tego powodu na podstawie zapisu art. 93 ust. 1 ustawy Pzp unieważnia się
postępowanie w tym zadaniu.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 15 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad. Nr 7 Zad. Nr 8 Zad. Nr9 Zad. Nr 10 Zad. Nr 11
1. Masarnia, Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łakowa 1 95,57
2. JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2 100,00
3. Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin 100,00
4. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 100,00 100,00 64,10
5. IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23 100,00
6. EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew 100,00
7. ZM. WASĄG Dział handlowy, 28-400 Biłgoraj, Hedwiżyn 118 100,00 100,00
8. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 94,78 100,00 52,90
9. AKSEL Wyposażenie sklepów i opakowania Anna, Stefan Kamela Sp. J., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 15 81,98
10. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 62,86
11. ARCADIA J.L. Olchowski Sp. J
22-100 Chełm, ul. Okszowska 41 89,05 100,00
12. PHU AVEXIM Sp. z o.o., ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 62 90,53 97,62 78,35 94,15 75,16
13. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 98,02
14. Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów Lubelski 93,66 99,49
15. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały wykluczone oferty.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2013-12-10 na godz. 10:00 do pokoju nr 218 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych