Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja zapytania ofertowego dotyczącego druku folderu

2013-11-28 15:02:59
Uzupełnia się informacje zawarte w zapytaniu ofertowym nr FIRP.272.1.32.2013 na druk folderu w ramach projektu „Wielokulturowość powiatu łęczyńskiego jako atrakcja turystyczna Polesia”. Do zapytania ofertowego załącza się wzór umowy - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej modyfikacji. Zamawiający na realizację zamówienia objętego zapytaniem zawrze z wybranym Wykonawcą umowę zgodnie ze wprowadzonym wzorem. Termin składania ofert określony w pkt. IV zapytania ofertowego zostaje przedłużony do dnia 02.12.2013 r. godz. 15.00. Pozostałe punkty zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Łęczna, 28.12.2013 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa