Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego na paczki mikołajkowe dla dzieci pracowników PZAZ Łęczna

2013-11-26 16:01:05
PZAZ.XI.272.1.1.2013 Łęczna, 26.11.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na przygotowanie i dostawę paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna złożono 2 oferty.
Oferta nr 1:
PHU ,, Geo – Inwest” Zakrzewska Agnieszka
21-010 Łęczna, ul. Szkolna 37
Cena oferty brutto wynosi: 6 311,54zł., cena oferty netto wynosi : 5 190,13zł.

Oferta nr 2 :
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, Marek Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8
Cena oferty brutto wynosi: 5 740,16zł., cena oferty netto wynosi: 4 735,12zł.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, M. Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron