Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odp. nr 3 do przetargu na art. biurowe, eksploatacyjne i chemiczne. ZP. 272.4.10.2013

2013-11-20 08:12:00

Łęczna, dnia 1911.2013r.

Zainteresowani Wykonawcy


Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 3


Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : ZP.272.4.10.2013


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów biurowych (zadanie nr 1), eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) wraz z obiorem zużytych tonerów i tuszy i art. Chemii gospodarczej (zadanie nr 3) do siedzib Zamawiającego. Nr sprawy: ZP.272.4.10.2013 w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły kolejne następujące pytania:

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie materiału eksploatacyjnego w pozycji 15 zadanie nr 2. Do urządzenia Kyocera FS 1016 pasuje toner o symbolu TK-110. Podany w formularzu cenowym symbol PGI5BK jest oznaczeniem tonera do urządzeń firmy Canon. Jaki materiał należy wycenić w pozycji 15.
2. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie pozycji nr 84. Toner o symbolu Q2612X nie występuje w oryginale i nigdy nie był produkowany przez firmę HP. W pozycji tej Zamawiający wymaga materiału oryginalnego, producenta urządzenia.
3. Prosimy o poprawę wymaganej wydajności w pozycjach nr 8 i 9 – Tusz z pozycji 8 (o symbolu 51645A) posiada pojemność 44ml. Materiał eksploatacyjny z pozycji 9 (o symbolu HP C6578A) jest tuszem i posiada pojemność 38ml. Do tego urządzenia nie produkuje się materiałów eksploatacyjnych o wyższej pojemności / wydajności.
4. Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w formularzu cenowym kolumny zatytułowanej: „Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału”. Kolumna ta ma na celu lepszą identyfikację oferowanych przez Wykonawców materiałów i ma pomóc Zamawiającemu w procesie badania ofert. W przypadku umieszczenia tej kolumny w formularzu cenowym Zamawiający będzie posiadał dokument wskazujący czy materiały zaoferowane przez Wykonawców spełniają jego wymagania już na początkowym etapie sprawdzania ofert.

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśnia co następuje:

Ad. 1) Zamawiający uznaje błąd dotyczący nazwy, prawidłowa nazwa to TK-110;
Ad. 2) Zamawiający uznaje błąd dotyczący nazwy, prawidłowa nazwa Q2612A;
Ad. 3) W poz. Nr 9 zmienia się pojemność tusz na 38 ml, poz. 8 pozostaje bez zmian.
Ad. 4) Zamawiający akceptuje propozycje i wprowadza do części szczegółowej zadania nr 2 po liczbie porządkowej dodatkową kolumnę pn.: Nazwa producenta i symbol oferowanego materiału – zgodnie z załączonym wzorcem.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.


Załączniki:
1. Wzór szczegółowego formularza ofertowego dotyczący zadania Nr 2 dot. materiałów
Przewodniczący Zarządu Powiatu Łęczyńskiego
Adam Niwiński:

……………………………

Członek Zarządu Powiatu w Łęcznej
Kazimierz Radko:

………………................

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron