Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.ZP.272.8.2013

2013-10-23 09:30:54


Numer sprawy: ZP.272.8.2013 Łęczna, 2013.10.22

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę oleju opałowego lekkiego przeznaczonego do celów grzewczych, spełniającego wymagania normy PN-67 C-96024:2001 dla gatunku L-1 dla MOW Podgłębokie.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 260 000,00 zł. br.
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :

PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 117

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
1. PETROLUX Anna Pawłat, 23-110 Krzczonów, Olszanka 117 100,00
2 DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk- Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 Oferta wykluczona wg art. 24 ust. 2 pkt. 2 UZP
i odrzucona z postępowania na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta Nr 2 firmy: DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 – brak na koncie Zamawiającego do upływu terminu składania ofert wadium, wpłaconego w dniu 22.10.2013r. w Banku BPS oddz. Lubartów (według kserokopii przelewu dołączonego do oferty), tj. na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono ofertę Nr 2 firmy: DELLA Sp. J. Stanisław Gumieniuk - Henryk Kowalak, Łuszczów I 130A, 20-258 Lublin 62 – oferta wykluczona z postępowania, tj. na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2013-11-07 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. poz. 907
z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa