Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania cenowego usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla około 40 pracowników PZAZ Łęczna

2013-10-07 12:32:20
PZAZ.272.II.1.2013 Łęczna, dn.07.10.2013r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego o przedstawienie ceny na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla około 40 pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej ( Żółkiew, Lwów, Złota Podkowa – Podhorce, Olesko, Poczajów) złożono cztery oferty:
Oferta nr 1:
Biuro Podróży PL TRAVEL, ul. Reymonta 16/10, 40-029 Katowice
Cena oferty brutto wynosi: 41 057,00zł brutto, w kryterium oceny oferty otrzymała 79 punktów.
Oferta nr 2:
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3 Cena oferty brutto wynosi: 32 440,00zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta nr 3:
PHU VARIUS Bogdan Uhryn, Biuro Podróży VARIUSTUR, 82-300 Elbląg, ul. 1 MAJA 14 Cena oferty brutto wynosi: 46 080zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 70 punktów.
Oferta nr 4:
ANAS Sp. z o.o., ul. Bernardyńska 12/10, 20-109 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 38 800,00zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 83 punkty.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2
Przedsiębiorstwo STANPOL Przytuła Stanisław, 21-010 Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 32 440,00 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron