Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2013-10-01 10:51:50

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w miejscowości Cyców Kolonia Druga, gm. Cyców, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 6- Cyców Kolonia Druga, jednostka ew. Cyców, jako działka nr 118/2 o pow. 0,5400 ha dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LU1W/00042791/7 , odbył się w dniu 30 września 2013 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, przy ul.Al. Jana Pawła II 95A. Do przetargu dopuszczono jednego oferenta.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu nie przystąpienia oferenta do przetargu.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Henryk Gański

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków