Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji ZP.272.1.11.2013

2013-04-30 11:59:31
ZP.272.1.11.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2012 z dnia 9 października 2012 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. tj. z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej, polegających na organizacji 4 – dniowej wycieczki autokarowej:
Mazury – Kraina 1000 jezior- Troki- Wilno ( Św. Lipka, Wilczy Szaniec- kwatera w Gierłoży, Mikołajki, rejs po kanale Augustowskim, sanktuarium w Studzienicznej, Troki, Wilno).
1. Uczestnicy postepowania muszą zapewnić:
a) transport autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Łęczna – Mikołajki-Troki- Wilno – Łęczna i na wycieczki przewidziane w programie;
b) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu- suma ubezpieczenia: 5 000 PLN, koszty leczenia poza granicami kraju suma ubezpieczenia 10 000 Euro) dla jednego uczestnika bez względu na rodzaj schorzenia;
c) zapewnienie dojazdu i przejazdu autokarem o podwyższonym standardzie, klimatyzacja, TV, WC, wygodne szerokie siedzenia ( możliwość regulacji siedzeń- różne pozycje, zgodnie z programem wycieczki,
d) zakwaterowanie w hotelach w pokojach 2,3,4 osobowych każdy z WC, TV SAT, telefonem;
e) 3 noclegi w hotelu co najmniej 3- gwiazdkowym w Mikołajkach;
f) wyżywienie (śniadanie, obiadokolacja) na całej trasie wycieczki od pierwszego dnia od obiadokolacji do obiadokolacji czwartego dnia, co najmniej jedna obiadokolacja wyjazdowa poza hotel do restauracji z daniami regionalnymi;
g) przewodnik licencjonowany przy zwiedzaniu Wilna i Trok;
h) korzystanie z gorącej herbaty i kawy na trasie przejazdu z barku autokarowego opieka pilota;
i) pokrycia kosztów wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
j) pokrycia opłat wszystkich w programie biletów wstępu do wskazanych obiektów, na atrakcje turystyczne wg programu;
k) zapewnienie 1 wieczorku integracyjnego w miejscu zakwaterowania,

2. Zamawiający przewiduje następujące atrakcje turystyczno- rekreacyjne:
1. Koncert organowy w Św. Lipce
2. Wilczy Szaniec- kwatera Hitlera w Gierłoży
3. Mikołajki- mekka polskiego żeglarstwa (aquapark Gołębiewski)
4. Rejs statkiem po kanale Augustowskim;
5. Zwiedzanie sanktuarium w Studzienicznej
6. Troki- zwiedzanie Zamku zwanego Małym Malborkiem, (degustacja dań karaimskich)
7. Wilno zwiedzanie z licencjonowanym przewodnikiem:
-Wileńska Wieża Telewizyjna
- Stare Miasto
- Ostra Brama
- Katedra
- Muzeum Mickiewicza
- Kościół Św. Piotra i Pawła
- Góra Trzech Krzyży
- Wzgórze Giedymina
-Cmentarz na Rossie

3. Prognozowany termin wycieczki: czerwiec- lipiec 2013r.
CPV:63511000-4 organizacja wycieczek

Zamawiający: Powiat Łęczyński- Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą:
21-010 Łęczna, Al. .Jana Pawła II 95 A
REGON:431029168 NIP:713-23-98-078
Telefon:/81/752-64-87 Faks:/81/752-64-64
E-mail:a.plechawska@powiatleczynski.pl

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane doświadczenie w tym w zakresie pełnienia usług turystycznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych.

Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Agnieszka Plechawska – pracownik Starostwa Powiatowego w Łęcznej, kontakt: /81/ 752-64-87


Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.05.2013r. godz. 11:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A pok. 111 lub przesłać faksem na nr /81/ 752-64-64 lub e-mailem: a.plechawska@powiatleczynski.pl
Załączniki:
1.Formularz oferty
2. Projekt umowy
3.Oświadczenie os. fizycznej

Łęczna dnia 29.04.2013r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych