Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wybór oferty na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania w PZAZ Łęczna

2013-03-18 11:37:18
PZAZ.XI.272.1.2.2013 Łęczna, dn.18.03.2013r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na miesięczną opiekę techniczną sprzętu i oprogramowania wg CPV: 30213000-5,30213100-6 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 3 oferty.
Oferta nr 1:
ZITCOM Paweł Kuchta, ul. S. Okrzei 63, 07-200 Wyszków
Cena oferty brutto wynosi: 1 722,00zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 79 punktów.
Oferta nr 2:
SONET3 Janusz Olek, ul. Świętoduska 16, 20-082 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 1 230,00zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 90,60 punktów.
Oferta nr 3:
FOXIS Andrzej Furtak, Ciechanki Łęczyńskie 8, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto wynosi: 998,76zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 3
FOXIS Andrzej Furtak, Ciechanki Łęczyńskie 8, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 3 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 998,76zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.


Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna