Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o przedstawienie ceny na sporządzenie mapy i dokumentacji geodezyjno-prawnej

2008-11-06 11:13:29
GKN.3020-50/08

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) i zarządzenia Starosty Łęczyńskiego Nr 32/2007 z dn. 31.08.2007 r. zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na sporządzenie mapy i dokumentacji geodezyjno-prawnej na podstawie pomiaru kontrolnego w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem prawnym nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-77
Faks: /081/ 752-64-74
E-mail: geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia – Sporządzenie mapy i dokumentacji geodezyjno-prawnej na podstawie pomiaru kontrolnego w celu doprowadzenia do zgodności ze stanem prawnym nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Jawidz, gmina Spiczyn oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 1158 o pow. 2,16 ha, droga nr 1159 o pow. 0,04 ha, nr 1160 o pow. 0,72 ha.

Powierzchnie działek podano na podstawie zapisu w bazie ewidencji gruntów i budynków.

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 2.

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pan Stanisław Dylewski, tel. /081/ 752 64 77.
Sposób przygotowania oferty:
Wypełnić załączony formularz
Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 07.11.2008 r. do godz. 1400 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 8 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752 64 74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl

Kryterium wyboru oferty: cena 100 %.

Łęczna dnia 04.11.2008 r

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków