Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Zawiadomienie o wyborze ...

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Znak sprawy PZAZ.XI.272.1.1.2013

0000-00-00 00:00:00
PZAZ.XI.272.1.1.2013
Łęczna, dn.25.02.2013r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach zapytania ofertowego na wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łęcznej wg CPV: 85142100-7, złożono 2 oferty.

Oferta nr 1:
Pasiak Wojciech, Stara Wieś – Kolonia 31, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto/ za 1 godzinę wynosi: 21,00zł., w ocenie oferty otrzymała 100 punktów

Oferta nr 2:
Fizjo - Sport Maciej Kołodziejczyk, ul. Staszica 21/35, 21-010 Łęczna
Cena oferty brutto /za 1 godzinę wynosi: 22,00zł., w ocenie oferty otrzymała 95,45 punktów

Wybrano ofertę nr 1:
Pasiak Wojciech, Stara Wieś - Kolonia 31, 21-010 Łęczna

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron