Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów

2013-02-21 12:54:42
Numer sprawy: ZP. 272.4.4.2013 Łęczna, 2013-02-21

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 12 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Przyznana punktacja Termin wykonania*
1. Level Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Projektowe Sp. z o.o., ul. Brzeska 97, 08-110 Siedlce 99,78 do 21.10.2013
2. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGIEKA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg 85,48 do 21.10.2013
3. Konsorcjum firm: GEOMAR Sp. Akcyjna ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin, GISPRO Sp. z o.o. ul. Piotra Skargi 23, 70-487 Szczecin 58,88 do 21.10.2013
4. MGGP Aero Sp. z.o.o. ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów 93,52 do 21.10.2013
5. EUROSYSTEM S.A., ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów Oferta wykluczona do 21.10.2013
6. Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o., ul. Mikołowska 100a, 40-065 Katowice 79,89 do 21.10.2013
7. Przedsiębiorstwo geodezyjno- Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o., ul. Stodolna 31, 44-240 Żory Oferta wykluczona do 21.10.2013
8. GEOPOLIS Sp. z.o.o. , ul. Przedmiejska 5, 87-800 Włocłaewk 62,27 do 21.10.2013
9. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A., ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów 87,84 do 21.10.2013
10. GEOJARD s.c. Aleksander Brejtkopf, Artur Wilk, ul. Cementowa 12B, 91-859 Łódź 67,09 do 21.10.2013
11. GEOKARD- International Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 44, 35-113 Rzeszów 100,00 do 21.10.2013
12. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne w Lublinie, Sp. z o.o., ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin 84,03 do 21.10.2013

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone oferty Nr:
5 - EUROSYSTEM S.A., ul. Armii Krajowej 9A, 41-506 Chorzów
7- Przedsiębiorstwo geodezyjno- Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o., ul. Stodolna 31,
44-240 Żory
- pomimo wezwania z dnia 20.02.2013r. na podstawie art. 26 ust. 3 w/w wykonawcy nie uzupełnili w wyznaczonym terminie brakujących dokumentów. W związku z tym nie wykazali się wymaganym doświadczeniem niezbędnym do udziału w przedmiotowym postępowaniu i podlegają wykluczeniu na podstawie zapisu art. 24 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 44 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 2 oferty - oferty złożone przez wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu Nr 5 i 7 podlegają odrzuceniu.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 27 lutego 2013r. na godzinę 10:00 do pokoju nr 9.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www