Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi nr 1 do przetargu na założenie bazy danych GESUT. ZP.272.4.4.2013

2013-02-12 10:01:03
Łęczna, dnia 12.102.2013r.
ZP.272.4.4.2013


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce
w jednostce ewidencyjnej Milejów. ZP.272.4.4.2013Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na założenie bazy danych GESUT dla całej jednostki ewidencyjnej Milejów (11654 ha) oraz utworzenie bazy BDOT500 i wykonanie zasadniczej numerycznej mapy wektorowej w skali bazowej 1:500 i 1:1000 dla obszaru o powierzchni 2070 ha w oparciu o bazy: GESUT, BDOT500, EGiB, PRG i BDSOG, dla części obrębów ewidencyjnych Antoniów-Kolonia, Cyganka, Jaszczów, Jaszczów-Kolonia, Kajetanówka, Klarów, Łańcuchów, Łysołaje, Łysołaje-Kolonia, Milejów, Milejów-Osada i Starościce w jednostce ewidencyjnej Milejów w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1. W punkcie V SIWZ podpunkt 1.2 Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda aby do oferty załączyć co najmniej trzy usługi z opracowania map numerycznych i co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT w wartości 40 000 zł netto każda. Czy zamawiający uzna referencje z wykonania obiektowej numerycznej mapy zasadniczej w programie TURBOEWID, w którym to bezpośrednio wykonuje się GESUT?
W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniamy:
Z treści referencji powinno jednoznacznie wynikać, że Wykonawca wykonywał prace polegające na założeniu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, której definicja i sposób zakładania uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz. 455) - § 2, pkt 2, rozdział 2 rozporządzenia, a w szczególności założenie operatu ewidencyjnego i uzgodnienia z jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu .

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa