Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości

2008-11-03 12:43:11
GKN. 3020- 49/2008
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na opracowanie dokumentacji geodezyjnej do zwrotów nieruchomości.

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 95A.
REGON: 431029168
NIP: 713-23-98-078
Telefon: /081/ 752-64-70
Faks: /081/ 752-64-74
E-mail:geodezja@powiatleczynski.pl

Przedmiot zamówienia –

1. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zadanie: Sporządzenie mapy podziału nieruchomości oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działki nr: 3178/2, 3178/6, 2691/12 i 2659/2 obręb 1- Miasto Łęczna, jednostka ewidencyjna Łęczna-miasto w celu wydzielenia części wywłaszczonych nieruchomości nr 726 i 727, na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy Łęczna z dn. 30.09.1980 r. znak MZGT.IV-410a/10/80 pod budowę osiedla mieszkaniowego Pasternik od Józefa Chylińskiego i Konrada Galewskiego.
Podziału należy dokonać zgodnie z załącznikiem graficznym (Rozliczenie powierzchni wywłaszczonych działek nr 726, 727, 731 w granicach aktualnych działek ewidencyjnych).

Pożądany termin: 30.11.2008 r.

Zapytania o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Lucyna Fronc, tel. /081/ 752 - 64-74
Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 05.11.2008 r. do godz. 1300 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Jana Pawła II 95A pok. 7 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-74 lub e-mailem: geodezja@powiatleczynski.pl
Kryterium wyboru oferty: cena 100%.

Łęczna dnia 31.10.2008 r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków