Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania ofertowego na regały przesuwne dla KTD. ZP.272.1.8.2013

2013-02-01 08:44:38
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2012
z dnia 09 października 2012 r. Starosty
ZP.272.1.8.2013 Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
zakup wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych do pokoju nr 114 I piętro Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Wymiary pokoju: dł. 4,40m x szer.3,15 m x wys. 2,20m, wejście do pokoju z korytarza I piętra, pokój posiada podłoże ze spawanej wykładziny pcv odpornej na ścieranie klasy T. Na ścianie szerokości 3,15 m z jednej strony są drzwi wejściowe szerokości 0,9m, po przeciwnej stronie są dwa okna o wymiarach 1,0m x 1,2m, z zamontowanymi żaluzjami.
Wymagana powierzchnia zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio: dł. 4,00m x szer. 2,90m x wys. 2,00m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 oraz segregatorów A4.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione i zamontowane regały na okres nie krótszy niż 24 miesiące.
kod CPV: 39131100-0, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
13530,00
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4210
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) P.W. FAMAR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce, tel./fax
41 3661844, e-mail: krzysztof@famar.com.pl ,
2) GOBI 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22a, tel. (81) 5340413, fax (81)
5340414, e-mail: biuro@gobi.lublin.pl
3) oraz zamieszczono zapytanie na stronie Zamawiającego pod adresem : www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert na dostawę z montażem 3 regałów podwójnych przesuwnych dł. 3m oraz jednego regału stacjonarnego pojedynczego o dł. 4 m, na kwotę brutto:
1) P.W. FAMAR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 70, 25-734 Kielce – oferta na kwotę brutto 11 439,00 zł ;
2) METALSPRZĘT Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, e-mail:
biuro@metalsprzet.com.pl , tel. +48 17 85 44 971, fax +48 17 85 43 380 – oferta na kwotę brutto 10 455,00 zł ;
3) GOBI 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 22a, tel. (81) 5340413, fax (81)
5340414, e-mail: biuro@gobi.lublin.pl – oferta na kwotę brutto 8 523,90 zł ;
4) ROTTOR Robert Belka, 00-785 Warszawa; ul. Grottgera 5A/2, e-mail:
robert.belka@rottor.pl . – oferta na kwotę brutto 16 851,00 zł ;
5) KJK Meble Sp. z o.o., ul. Bp. H. Bednorza 2a-6, 40-384 Katowice, tel./fax 32 730 00 44, tel. 32 730 00 45, e-mail: biuro@kjkmeble.pl – oferta na kwotę brutto 8 487,00 zł ;
6) VARIA, ul. Klimczaka 8/35, 02-797 Warszawa, nr telefonu/faks.22 550 15 50 faks 22 550 15 51, e-mail: m.kostrubiec@varia.waw.pl – oferta na kwotę brutto 18 450,00 zł ;
7) SILESIA MEBLE Sp. z o.o., ul. Furgoła 33, 44-230 Czerwionka- Leszczyny, 44- 230, tel. 32 4312595, fax. 32 4312 800 – oferta na kwotę 8006,07 zł brutto;
8) ZHY WITAR – Piotr Walczuk, ul. Siemieńskiego 21, 02-390 Warszawa, tel.
725 442 264, e-mail: greg.ajkido@vp.pl – oferta na kwotę brutto 10 086,00 zł ;
9) MALOW Spółka z o.o., ul.Wojska Polskiego 114 A, 16-400 Suwałki, E-mail:
marketing@malow.com.pl – oferta na kwotę brutto 9 170,88 zł ;
10) FPH PROGMET Bogdan Urbańczyk, ul. Gliwicka 218, 43-190 Mikołów, tel/faks: 32 2264 367/ 32 2264407, e-mail: progmet@progmet.com.pl – oferta na kwotę brutto 10 824,00 zł ;
11) Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET Sp. J. W.Olejniczak, S. Solka, J. Stachurski, 09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2, tel/faks: 24 275 35 71/ 24 275 38 76, e-mail: skrawmet@go2.pl - – oferta na kwotę brutto 6 703,50 zł ;
12) FHU EWA Ewa Pątek, 05-126 Nieporęt, ul. Różana 24B, tel/faks: 00 836 05 18, e-mail: fhu.ewa@poczta.onet.pl – oferta na kwotę brutto 11 047,86 zł ;
13) MERIWA - Meble dla Twojej Firmy, tel. 081 742 69 30, 509 229 177, e-mail: lukasz.b@meriwa.pl – oferta na kwotę brutto 9 840,00 zł ;
6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SKRAWMET Sp. J. W. Olejniczak, S. Solka, J. Stachurski, 09-200 Sierpc, ul. Wróblewskiego 2, tel/faks: 24 275 35 71/ 24 275 38 76, e-mail: skrawmet@go2.pl - – oferta na kwotę brutto 6 703,50 zł ;

30.01.2013r. ………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński
* - niepotrzebne skreślić

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

serwisy internetoweserwisy internetowe