Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie o dostawę z montażem regałów archiwalnych przesuwnych. ZP.272.1.8.2013

2013-01-25 13:15:44

ZP.272.1.8.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 75/2012 z dnia 09 października 2012 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu wraz z montażem regałów archiwalnych przesuwnych do pokoju nr 114 I piętro Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Wymiary pokoju: dł. 4,40m x szer.3,15 m x wys. 2,20m, wejście do pokoju z korytarza I piętra, pokój posiada podłoże ze spawanej wykładziny pcv odpornej na ścieranie klasy T. Na ścianie szerokości 3,15 m z jednej strony są drzwi wejściowe szerokości 0,9m, po przeciwnej stronie są dwa okna o wymiarach 1,0m x 1,2m, z zamontowanymi żaluzjami.
Wymagana powierzchnia zabudowy regałami archiwalnymi odpowiednio: dł. 4,00m x szer. 2,90m x wys. 2,00m. Regały winny mieć przystosowane półki do archiwizacji teczek A4 oraz segregatorów A4.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na zakupione i zamontowane regały na okres nie krótszy niż 24 miesiące.


Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna,
ul. Aleja Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, tel. 81 752 64 80, e-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl .

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 30.01.2013 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji dostawy wraz z montażem: od dnia 03.02.2013r. do 17.02.2013r.
Załączniki:
1. Formularz oferty

Z poważaniem
………………………………….
Łęczna dnia 25.01.2013r. Kierownik Jednostki

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna