Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik na usługę badań profilaktycznych. ZP.272.1.5.2013

2013-01-17 11:04:31
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2012
z dnia 09 października 2012 r. Starosty
Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. Badania okresowe pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej
3. kod CPV: 79620000-6, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
4. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
14760,00 zł
5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdział 75020, § 4280
6. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łecznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 63 00
2) Specjalistyczne Gabinety Lekarskie "Sanitas" ul. Górnicza 3 21-010 Łęczna
3) Telefon: 81 752 07 41
7. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łecznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 63 00 – oferta na kwotę 70 zł brutto za każdego skierowanego przez Starostę pracownika na badania lekarskie, bez względu na ilość przeprowadzonych badań.
8. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łecznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, tel. 81 752 63 00 – oferta na kwotę 70 zł brutto za każdego skierowanego przez Starostę pracownika na badania lekarskie, bez względu na ilość przeprowadzonych badań.

17.01.2013r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www