Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór wykonawcy usług na rozbiórkę obiektów drewnianych w Nadrybiu Wies, znak: ZP.272.1.6.2013

2013-01-14 12:26:05
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2012
z dnia 09 października 2012 r. Starosty
Łęczyńskiego
ZP.272.1.6.2013

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie usługi rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych, znajdujących się na działce Skarbu Państwa, w obrębie ewidencyjnym 8 – Nadrybie Wieś, jednostka ewidencyjna Puchaczów, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 198/1 – wraz z uprzątnięciem terenu z materiałów porozbiórkowych. kod CPV: 90910000-9, dotyczy: dostaw/usług/robót budowlanych*
2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto:
50,00 zł
3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 700, Rozdział 70005, § 4300; Dział 750, Rozdział 75020, 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Joanna Gargol, Nadrybie Wieś 164, 21-013 Puchaczów – oferta na kwotę 1,23 zł brutto;
2) ZBR CHILIBUD Roman Chilimoniuk z siedziba 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Orlańska 17 – oferta na kwotę 24 000,00 zł netto plus 23% podatku VAT, tj. 29 520,00 zł brutto;
3) ENERGOKON-PLUS SP. Z O.O. , ul. Mierosławskiego 3, 41-200 Sosnowiec
– oferta na kwotę 7 500,00 zł netto plus 23 % podatku VAT, tj. 9 225,00 zł brutto;
4) F.P.H.U. KOMARK, ul. Kołowrót 22, 22-300 Krasnystaw – oferta na kwotę 4 990,00 zł brutto;
5) Bartimpex Import Export, Bartłomiej Tokarzewski, ul. Kościuszki 25, 23-200 Kraśnik – oferta na kwotę 14 760,00 zł brutto;
6) PW. MAROS Marek Sobczyk, ul. Czereśniowa 12/1, 21-040 Świdnik, oferta na kwotę 7 626,00 zł. brutto;
7) BIZARO Łukasz Sochaczewski, ul. Dominowska 19, 20-386 Lublin – oferta na kwotę 9 300,00 zł netto plus podatek VAT, tj. 11 439,00 zł brutto.
Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, cenę złotych netto i brutto zamówienia zleconego oraz uzasadnienie wyboru oferty: Joanna Gargol, Nadrybie Wieś 164, 21-013 Puchaczów – oferta na kwotę 1,23 zł brutto – oferta najkorzystniejsza, spełnia oczekiwania Zamawiającego.

14.01.2013 r. …………………………………...
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam

………………………………………………………
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych