Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wybór audytora dla SPZOZ w Łęcznej. ZP.272.1.4.2013

2013-01-14 12:21:00
Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 tys. euro


NOTATKA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1 Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej za rok obrotowy 2012, obejmujący okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.
2.Wartość zamówienia oszacowano w dniu .04.01.2013 r. na kwotę 6000,00 zł netto co stanowi równowartość 1492,69 euro (1euro = 4,0196 zł) na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.
3. W dniu 07 stycznia 2013r. zwrócono się do 3 niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym:
1. Auxilium Audyt Krystyna Adamus, Jadwiga Faron Spółka Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl ;
2. Biuro Biegłego rewidenta Danuta Jaworowska, ul. Składowa 10, 19-400 Olecko. Tel/fax: 087 520 44 98, e-mail: danajaw@op.p l – oferta na kwotę 6 450,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. cena brutto 7 933,50 zł.
3. BBR Biuro Biegłego Rewidenta Sp. z o.o., ul. Konopnicka 5/2 A, 20-022 Lublin
tel. 81 533 20 25, fax. 81 534-82-07, e-mail: biuro@bbr.com.pl ;
ponadto zamieszczono zapytanie na stronie internetowej pod adresem: www.powiatleczynski.pl w zakładce zamówienia publiczne, w zakładce zamówienia do 14 tys. euro.
Zapytanie skierowano faksem, mailem, telefonicznie (właściwe podkreślić).

4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
1. ECA Auxilium Seredyński Sp. z o.o. Barbara Szmurło Sp. Komandytowa, Al. Pokoju 84, 31-564 Kraków, tel/fax: 012 425 80 53, e-mail: auxilium@auxilium.com.pl – oferta na kwotę 5 600,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 888,00 zł. brutto.
2. Biuro Rachunkowe "Taks" Sp. z o.o. ul.Ofiar Katynia 27/1 37-450 Stalowa Wola, e-,ail: taks.spzoo@poczta.fm - oferta na kwotę 5 500,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 6 765,00 zł. brutto.
3. Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o., ul. P.O.W. 29/3, 90-248 Łódź, Nr tel. /faks 42 631 95 36/ 631 98 66 – oferta na kwotę 7 400,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 9 102,00 zł. brutto.
4. PWB Sp. z o.o. Sp. k., ul. Garbary 56/12, 61-758 Poznań, tel.: +48 61 850 11 51, fax: +48 61 850 11 51 wew. 24, roslerp@wb.com.pl – oferta na kwotę 14 900,00zł netto plus 23 % VAT, tj. 18 327,00 zł. brutto.
5. Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska 4/35
04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail: Anna.Rogowska@brs-biegli.pl – oferta na kwotę 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,99 zł. brutto.
6. Sadowski Wojciech Biuro Audytorskie, 20-023 Lublin, ul. Chopina 24/17, tel/faks 81 469 17 98/ 469 17 98, e-mail: biuro@biuroautytorskie.pl - oferta na kwotę 6 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 8 487,00 zł. brutto.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:
Bilans - Rewid - Standard Biegli Rewidenci i Doradcy Finansowi, ul. Opinogórska 4/35
04-039 Warszawa, tel. /faks: 22 813 33 81/ 813 33 81, e-mail:
Anna.Rogowska@brs-biegli.pl .
za cenę: 3 900,00 zł netto plus 23 % VAT, tj. 4 797,99 zł. brutto

6. Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wymagania określone przez zamawiającego oraz przepisy w zakresie
wykonania przedmiotowego zadania i jest najkorzystniejsza pod względem finansowym.

6. Postępowanie prowadził: Teresa Olszak.ZATWIERDZAM .......................................................................
(podpis kierownika jednostki)

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www