Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Transgraniczny festiwal ...

Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich

2009-11-23 10:06:16
Transgraniczny festiwal kultury Słowian Wschodnich

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006
Priorytet II: Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej
Działanie 2.1: Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego

Wartość projektu: 259 430,50 zł
Finansowanie:
  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 75 % - 194 572,87 zł
  • Budżet Powiatu Łęczyńskiego - 25% - 64 857,63 zł
Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2008 - 30 czerwca 2008

Cele projektu:
Celem jest wspieranie i rozszerzanie instytucjonalnej współpracy transgranicznej pomiędzy jednostkami administracji publicznej, instytucjami edukacyjnymi i kultury oraz organizacjami pozarządowymi powiatu łęczyńskiego, rejonu żółkiewskiego. Projekt przyczyni się do wymiany informacji i doświadczenia oraz stworzy możliwość opracowywania nowych projektów.

Cele cząstkowe:
  • generowanie powiązań i pomysłów na długofalową współpracę trans graniczną
  • zwiększenie liczby i rangi organizacji uczestniczących we współpracy transgranicznej, poprzez angażowanie organizacji dotychczas ze sobą nie współpracujących,
  • tworzenie warunków dla społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru granicznego.

Działania:
  • przygotowanie publikacji takich jak: Legendy Powiatu Łęczyńskiego, Przewodnik po powiecie łęczyńskim.
  • Konferencja „Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu – historia, kultura, religia”
  • Festiwal w Zawieprzycach, podczas którego będą organizowane: konkursy (m.in. na najlepszego woja), inscenizacje z życia Słowian (zaślubiny, zdrada, pojedynek, śmierć młodego, palenie na stosie). Festiwalowi będą towarzyszyć różnego rodzaju warsztaty: kuchnia średniowieczna, wyrób dziegciu, kowalstwo i inne.

Koordynatorzy projektu:
Agnieszka Stadnik
e-mail: a.stadnik@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-22

Agnieszka Wójcicka
e-mail: a.wojcicka@powiatleczynski.pl
tel. (081) 752-64-22

Galeria

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron