Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania na paliwo dla PZAZ Łęczna

2012-12-27 10:45:18
PZAZ.XI.272.1.7.2012 Łęczna, dn. 24.12.2012r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na sprzedaż oleju napędowego dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 2 oferty.


Oferta Nr 1:
DELLA Spółka Jawna, S. Gumieniuk, H. Kowalak Stacja Paliw Łuszczów I, 20-258 Lublin
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,51 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 96 punktów.
Oferta Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi: 5,32 zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Wybrano najkorzystniejszą ofertę Nr 2:
Stacja Paliw Anex-Oil Sp.J. Anna i Paweł Gumieniuk, ul. Chełmska 61, 21-010 Łęczna,
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta Wykonawcy Nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto za 1 litr paliwa wynosi:
5,32 zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.


Zapraszamy do podpisania umowy do naszej siedziby w dniu 28.12.2012r. o godzinie 10.00

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron