Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Modyfikacja ogłoszenia Znak sprawy: ZP. 272.4.20.2012

2012-12-23 11:29:34
Numer ogłoszenia: 271597 - 2012; data zamieszczenia: 23.12.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 526318 - 2012 data 23.12.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Łęczyński, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, woj. lubelskie, tel. 81 7526400, fax. 81 7526464.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł), przed upływem terminu składania ofert, w sposób określony w SIWZ.
• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł), przed upływem terminu składania ofert, w sposób określony w SIWZ.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe