Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na 2 pakiety (zadania). ZP.272.4.21.2012

2012-12-18 12:31:04
Numer sprawy: ZP.272.4.21.2012 Łęczna, 2012-12-18


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na 2 pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 147 000,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty następujące oferty
Zadanie nr 1: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 za cenę
brutto 118 877,04 zł; brutto;
Zadanie nr 2: Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10,
20-450 Lublin, za cenę brutto 20 500,00 zł.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2
1. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 98,94 -
2. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00 -
3. Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin - 100,00
4. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce - 96,15

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta.

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2012-12-27 na godz. 10:00 w siedzibie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej – w sekretariacie.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna