Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozpoznania cenowego na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego dla PZAZ Łęczna

2012-12-14 12:02:01
PZAZ.XI.272.1.6.2012 Łęczna, dn. 14.12.2012r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach ponownego rozpoznania cenowego na zakup i dostawę wyposażenia gastronomicznego wg CPV: 39220000-0 – 39221000-7 dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, złożono 7 ofert.
Oferta nr 1:
MEGAST s. c. J. Saran, T. Błaszczuk. M. Jankowski, al. Warszawska 150, 20-824 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 15 988,93zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 88 punktów.
Oferta nr 2:
SYNERGIA GASTRO s. c., Bukowina 7C, 55-095 Mirków
Cena oferty brutto wynosi: 14 060,68zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.
Oferta nr 3:
MULTIFRIGO Sp. z o.o., ul. Bursaki 18, 20-150 Lublin
Cena oferty brutto wynosi: 15 651,84zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 90 punktów.
Oferta nr 4:
GASTROMER Wiesław Wilhelm, 46-280 Lasowice Małe, ul. Odrodzenia 19
Cena oferty brutto wynosi: 14 242,19zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 99 punktów
Oferta nr 5:
J &T TOP GASTRO s. c., 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 87
Cena oferty brutto wynosi: 14 077,35zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 99 punktów
Oferta nr 6:
GASTROPROCES Dagmar Słowiński, 90-312 Łódź, Plac Zwycięstwa 2
Cena oferty brutto wynosi: 14 387,22zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 98 punktów
Oferta nr 7:
INVEST HORECABISTRO, Mariusz Gajdos, 33-300Nowy Sącz, ul. Zawiszy Czarnego 24
Cena oferty brutto wynosi: 14 785,28zł. , w kryterium oceny oferty otrzymała 95 punktów
Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 2
SYNERGIA GASTRO s. c., Bukowina 7C, 55-095 Mirków
Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 2 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Cena oferty brutto wynosi: 14 060,68zł, w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów.

Dyrektor
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron