Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik rozeznania cenowego na usługi ochrony mienia. ZP.272.1.16.2012

2012-12-10 12:23:24
ZP.272.1.16.2012 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 589/2012
z dnia 05.10.2012r. Zarządu Powiatu w Łęcznej

Notatka służbowa

W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Całodobowa ochrona nieruchomości oznaczonej na mapie ewidencyjnej w obrębie 1
– Miasto Łęczna numerem 1746 o powierzchni 0,6624 ha oraz budynku (wewnątrz i zewnątrz) Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej usytuowanego przy ul. Litewskiej 16, 21-010 Łęczna, łącznie z wykonaniem drobnych prac gospodarczych. CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2013 do 30.08.2013r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 48 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej 21-010 Łęczna,
ul. Bogdanowicza 9, NIP: 713-238-63-59, Regon 430132421w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 801, Rozdz. 80130, § 4300
4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) EWERTON SECURITY z siedzibą: Wytyczno 39, 22-234 Urszulin – cena za usługi miesięcznie: 5 747,54 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 980,32 złotych brutto;
2) PRYMAT PW Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32– cena za usługi miesięcznie: 6150 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 49 200,00 złotych brutto;
3) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROTOS Sp. z o.o., ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin – cena za usługi miesięcznie: 6 519,00 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 980,32 złotych brutto;
4) Licencjonowana Agencja detektywistyczna, Ochrony Osób i Mienia LIDER mgr Bohdan Szpakowski, Al. Krakowskie Przedmieście 80, 05-90 Raszyn – cena za usługi miesięcznie: 5 719,07 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 45 720,57 złotych brutto;
5) KERIM Mirosław Hendel, 26-600 Radom ul. Dzielna 11– cena za usługi miesięcznie: 4 174,62 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 33 396,96 złotych brutto;
6) Firma Ochronno-Konwojowa Sp. z o.o., 20-815 Lublin, ul. Partyzantów 11– cena za usługi miesięcznie: 4745,00 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 46 690,80 złotych brutto;

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
KERIM Mirosław Hendel, 26-600 Radom ul. Dzielna 11– cena za usługi miesięcznie: 4 174,62 zł brutto, wartość zamówienia za cały okres realizacji zamówienia: 33 396,96 złotych brutto - oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza..

10.12.2012r. Teresa Olszak ………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam:
………………………………………………
Dyrektor ZS Łęczna

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www