Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wynik przetargu na zakup ...

Wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na 11 pakietów. ZP.272.4.15.2012

2012-12-10 11:13:19
Numer sprawy: ZP.272.4.15.2012 Łęczna, 2012-12-10

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: zakup z dostawą do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych, CPV: 15800000-6;
2) Zadanie nr 2 artykułów rolno-spożywczych, CPV: 15331000-7;
3) Zadanie nr 3 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
4) Zadanie nr 4 drobiu, CPV: 15131500-0;
5) Zadanie nr 5 pieczywa, CPV: 15811000-6;
6) Zadanie nr 6 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
7) Zadanie nr 7 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
8) Zadanie nr 8 przypraw CPV: 15872200-3;
9) Zadanie nr 9 mrożonek, CPV: 15331170-9;
10) Zadanie nr 10 chemia gospodarcza, CPV: 24250000-1;
11) Zadanie nr 11 chemia profesjonalna, CPV: 24513000-3;
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 574 300,00 złotych brutto.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty następujące oferty
Zadanie nr 1: postępowanie w zakresie zadania nr 1 unieważniono z powodu braku ważnych, nie podlegających odrzuceniu ofert, na podstawie zapisu art. 93, ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp;
Zadanie nr 2: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę
11768,76 zł. brutto;
Zadanie nr 3: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 2, za cenę 132288,45 zł
brutto;
Zadanie nr 4: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 2, za cenę 24141,13 zł
brutto;
Zadanie nr 5: Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8, za cenę 24910,86 zł
brutto;
Zadanie nr 6: PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 2, za cenę 73 976,49 zł
brutto;
Zadanie nr 7: Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna, za cenę 44275,00 zł brutto;
Zadanie nr 8: Almax-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków, za cenę 9342,12 zł
brutto;
Zadanie nr 9: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AMIKA Petelska Lucyna Ul. Rejowiecka 169,
22-100 Chełm, za cenę 20146,19zł brutto;
Zadanie nr 10: AKSEL Wyposażenie sklepów i opakowania Anna, Stefan Kamela Sp. J., 20-418
Lublin, ul. Nowy Świat 15, za cenę 47984,37zł brutto;
Zadanie nr 11: postępowanie w zakresie zadania nr 11 unieważniono z powodu braku ważnych, nie
podlegających odrzuceniu ofert, na podstawie zapisu art. 93, ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty, po uzyskaniu wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 pkt 2 są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 25 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Ocena punktowa ofert
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6 Zad. Nr 7 Zad. Nr 8 Zad. Nr9 Zad. Nr 10 Zad. Nr 11
1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe AMIKA Petelska Lucyna
Ul. Rejowiecka 169, 22-100 Chełm 100,00
2. SOKOŁÓW S.A. Aleja 550-lecia1, 08-300 Sokołów Podlaski 88,18
3. JACK Sp. Jawna Kardasz, Rogowski, 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2 96,17
4. GRICARD-Polska Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin odrzucona
5. PUBLIMAR Sp. Jawna, Lucjan Staniszewski i Spółka, 20-148 Lublin, ul. Związkowa 10 95,57 94,99
6. IGLOTEX Lublin, Sp. z o.o., 20-330 Lublin, ul. Wł. Grabskiego 23 94,87
7. Lubmedical Hurtownia Sprzętu Medycznego i Rehabilitacyjnego, ul. Zemborzycka 10, 20-450 Lublin odrzucona
8. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
9. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 wykluczona
10. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 odrzucona
11. Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce odrzucona
12. Masarnia, Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka, Spółka Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łakowa 1 97,22 wykluczona
13. AKSEL Wyposażenie sklepów i opakowania Anna, Stefan Kamela Sp. J., 20-418 Lublin, ul. Nowy Świat 15 100,00
14. GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców wykluczona
15. EUROPIEK Sp. z o.o. ul. Olimpijczyków 48, 21-007 Mełgiew odrzucona
16. TOMIK Tomasz Jarosław Duda, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn odrzucona
17. PHU AVEXIM Sp. z o.o. ul. Bukowa 2, Turka, 20-258 Lublin 2 100,00 100,00 100,00
18. Sprzedaż Owoców i Warzyw Aleksandra Gil, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn wykluczona
19. Sprzedaż Owoców i Warzyw Aleksandra Gil, Elizówka 65, 21-003 Ciecierzyn wykluczona
20. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 90,07
21. Masarnia WÓLKA M.K.Masierak, S. Kowalczykowski, Spółka Jawna, Wólka 5a, 20-258 Lublin 95,73
22. ALMAX-DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
Panieńszczyzna, 21-002 Jastków odrzucona 100,00
23. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna 100,00
24. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
25. Masarnia z Ubojnią Tadeusz Harasim, ul. Spółdzielcza 6, 21-110 Ostrów Lubelski 98,41 92,48

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało wykluczonych 5 następujących ofert:
1) oferta nr 9, w zadaniu nr 8,
2) oferta nr 12, w zadaniu nr 4,
3) oferta nr 18, w zadaniu nr 2,
4) oferta nr 19, w zadaniu nr 7,
Wykluczenie w/w ofert nastąpiło wskutek braku uzupełnienia ofert na wezwanie do uzupełnienia w oparciu o art. 26 ust. 3, w związku z tym oferty wykluczono, na podstawie zapisu art. 24. ust, 2 pkt. 4 ustawy Pzp.
5) oferta nr 14, w zadaniu nr 5 – oferta po uzupełnieniu dokumentów nadal nie spełnia warunków
udziału w postępowaniu, gdyż 2 spośród 3 przedstawionych na wykazie dostaw nie zawierają dostaw
o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł każda, oferta wykluczona na podstawie zapisu art. 24, ust. 2,
pkt. 4 ustawy Pzp,

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostało odrzuconych 7 następujących ofert:
1) oferta nr 7, w zadaniu nr 11 – stwierdzono samowolna zmianę wielkości opakowania poz. Nr 11, dlatego też oferta podlega odrzuceniu na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 punkt 2 ustawy Pzp;
2) oferta nr 4, w zadaniu nr 11- stwierdzono w poz. Nr 16 błędną stawkę podatku VAT
3) oferta nr 10, w zadaniu nr 1 – stwierdzono w poz. Nr 52,53 błędne stawki podatku VAT,
4) oferta nr 11, w zadaniu nr 11- stwierdzono brak wyceny poz. Nr 16,
5) oferta nr 15, w zadaniu nr 5 – stwierdzono w poz. Nr 6 i 7 błędne stawki podatku VAT,
6) oferta nr 16, w zadaniu nr 2 – stwierdzono w poz. 7 i 8 błędne stawki podatku VAT,
7) oferta nr 22, w zadaniu nr - stwierdzono w po. Nr 5 i 69 błędne stawki podatku VAT1.
Odrzucenie w/w ofert nastąpiło na podstawie zapisu art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę w terminie - 2012-12-17 na godz. 10:00 do pokoju nr 114 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.


Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron internetowychtworzenie stron internetowych