Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zawiadomienie o wyborze oferty na przygotowanie i dostawę paczek świątecznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,

2012-12-06 12:36:17
PZAZ.XI.272.1.4.2012 Łęczna, 06.12.2012r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje,
że w ramach rozpoznania cenowego na przygotowanie i dostawę paczek świątecznych dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna złożono 2 oferty.
Oferta nr 1:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, Marek Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8
Cena oferty brutto wynosi: 23 951,58zł., cena oferty netto wynosi : 20 202,00zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 100 punktów

Oferta nr 2 :
MAKRO Cash § Carry
20-329 Lublin, ul. Chemiczna 5
Cena oferty brutto wynosi: 26 821,97zł., cena oferty netto wynosi: 21 806,48zł., w kryterium oceny oferty otrzymała 89 punktów

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, M. Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.
Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www