Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej. ZP.272.4.18.2012

2012-12-03 12:55:48

Numer sprawy: ZP.272.4.18.2012 Łęczna, 2012.12.03

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: zamówienia na dostawę energii elektrycznej do obiektu Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 123 000,00 złotych brutto

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 2 na realizację zamówienia publicznego : PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin
2. 2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 2 następujące oferty:

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny
1. Energa obrót Gdańsk, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
97,68
2. PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie, ul. Tomasza Zana 32A , 20-601 Lublin 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.1, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy zgodnej z załącznikiem nr 2 do siwz w dniu 2012-12-11 w siedzibie Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej ul. Bogdanowicza 9.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron