Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na dostawę art. biurowych. ZP.272.4.16.2012

2012-11-29 12:29:46
Numer sprawy: ZP. 272.4.16.2012 Łęczna, 29.11.2012INFORMACJA O WYBORZE OFERT

dot.: zamówienia na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do
drukarek i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego CPV: 210000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 143 923,91 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę na realizację zamówienia publicznego w zakresie:
1) zadania nr 1: Biuro PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola;
2) zadania nr 2 : 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium terminu dostawy Suma punktów
Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2 Zadanie nr 1 Zadanie nr 2
1. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o. ul. Rynek 10, 23-235 Annopol 88,89 81,17 10,00 10,00 98,89 91,17
2 PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. Jawna, 09-516 Łódź, ul. Wólczańska 66 - 64,23 - 10,00 - 74,23
3 Biuro PLUS Lucyna i Adam Koptyra Sp. J. ul. Handlowa 4B, 37-450 Stalowa Wola 90,00 - 10,00 - 100,00 -
4 3INK . s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka, ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin - 90,00 - 10,00 - 100,00
5 Wesjan s.c. Wiesław Krawczyński, Romana Krawczyńska 21-010 Łęczna, Al. Jana Pawła II 89 82,78 - 10,00 - 92,78 -
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że
w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania
umowy po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2012-12-10 na godz. 10:00 do
pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213
poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.____________________________ Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www