Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik rozeznania ofertowego na zakup paczek mikołajkowych dla PZAZ Łęczna

2012-11-29 09:33:51
PZAZ.XI.272.1.3.2012 Łęczna, 28.11.2012r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dyrektor Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej informuje, że w ramach rozpoznania cenowego na przygotowanie i dostawę paczek mikołajkowych dla dzieci pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej,
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna złożono 2 oferty.
Oferta nr 1:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, Marek Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8
Cena oferty brutto wynosi: 3 215,70zł., cena oferty netto wynosi : 2 614,40zł.

Oferta nr 2 :
STOKROTKA Sp. z o.o.
20-952 Lublin, ul. Mełgiewska 7-9
Cena oferty brutto wynosi: 3 578,24zł., cena oferty netto wynosi: 2 755,24zł.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę nr 1:
ARPOS Sp. j. B. Mazurek, M. Ogórek
21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta wykonawcy nr 1 jest ważna, nie podlega odrzuceniu i w niniejszym postępowaniu jest ofertą najkorzystniejszą. Oferta otrzymała 100 punktów.

Dyrektor PZAZ
Małgorzata Paprota

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków