Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

ogłoszenie wyboru wykonawcy regulacji stanów prawnych nieruchomości ...

2008-09-22 11:01:06
Numer sprawy: ZP.3431/13/2008 Łęczna, 2008-09-22 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Dot.: sporządzenia operatów geodezyjno - prawnych do regulacji stanów prawnych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ zawierającym wykaz zadań do regulacji stanu prawnego, podzielone na siedem zadań. CPV: 74274300-3, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 Gmina Milejów
2) Zadanie nr 2 Gmina Spiczyn
3) Zadanie nr 3 Gmina Spiczyn
4) Zadanie nr 4 Miasto Łęczna
5) Zadanie nr 5 Miasto Łęczna
6) Zadanie nr 6 Miasto Łęczna
7) Zadanie nr 7 Gmina Cyców
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tych zamówień kwotę 30 000,00 zł brutto. Numer sprawy: ZP.3431/13/08.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty na poszczególne zadania, złożone przez Wykonawców:
1) zadanie Nr 1 - Usługi Geodezyjno - Kartograficzne Piotr Walczak, ul. Ogrodowa 4, 21-010 Milejów;
2) zadanie Nr 2 - brak ofert, w tej części zamówienia;
3) zadanie Nr 3 - brak ofert, w tej części zamówienia;
4) zadanie Nr 4 - brak ofert, w tej części zamówienia;
5) zadanie Nr 5 - brak ofert, w tej części zamówienia;
6) zadanie Nr 6 - brak ofert, w tej części zamówienia;
7) zadanie Nr 7 - brak ofert, w tej części zamówienia;

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta dla poszczególnego zadania spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następującą ofertę:
Nr oferty Nazwa (firma)
i adres wykonawcy punkty za zadanie Nr:
1 2 3 4 5 6 7
1 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Piotr Walczak, ul. Ogrodowa 4, 21-010 Milejów 100,00 - - - - - -
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron wwwtworzenie stron www