Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » wynik przetargu na zakup ...

wynik przetargu na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety. ZP.272.14.2012

2012-11-16 07:08:52
Numer sprawy: ZP.272.4.14.2012 Łęczna, 2012-11-15

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 155 150,00 złotych brutto. Kwotę tę Zamawiający zwiększył do wartości najkorzystniejszych ofert w dniu 14.11.2012r. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty w zakresie zadań:
Zadanie Nr 1 – ofertę Nr 4 firmę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010
Łęczna, ul. Pasternik 8;
Zadanie Nr 2 – ofertę Nr 2, firmę: Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka
Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1;
Zadanie Nr 3 – ofertę Nr 2, firmę: Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka
Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1;
Zadanie Nr 4 – ofertę Nr 7, firmę: GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców;
Zadanie Nr 5 – ofertę Nr 8, firmę: Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100
Chełm, ul. Chemiczna 4;
Zadanie Nr 6 – ofertę Nr 5, firmę: ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010
Łęczna, ul. Pasternik 8.
2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 11 następujących ofert wraz z przyznaną punktacją:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty za zadanie
Zad. Nr 1 Zad. Nr 2 Zad. Nr 3 Zad. Nr 4 Zad. Nr 5 Zad. Nr 6
1. ALMAX-Dystrybucja Sp. z o.o. Panieńszczyzna, 21-002 Jastków 79,56
2. Masarnia Ubojnia ZEMAT Zdzisław Trościańczyk i S-ka Sp. Jawna, 21-310 Wohyń, ul. Łąkowa 1 100,00 100,00
3. SOREL PPHU Sp. z o.o., 43-225 Wola, Oddz. Nr 1 22-200 Włodawa ul. Żołnierzy WIN 15 93,48
4. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
5. ARPOS Sp. J. Beata Mazurek, Marek Ogórek, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 100,00
6. TYMWAR Grzegorz Tymczak, 21-003 Ciecierzyn, Elizówka 65 79,14
7. GSSCH w Cycowie, ul. Chełmska 40, 21-070 Cyców 100,00
8. Spółdzielnia Mleczarska BIELUCH w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Chemiczna 4 100,00
9. ARCADIA J.L.Olchowski Sp. Jawna, ul. Okszowska 41, 22-100 Chełm 95,04
10. Artur Niećko, Ciechanki Krzesimowskie 62, 21-010 Łęczna 98,90
11. Spółdzielnia Rolnicza w Łęcznej, 21-010 Łęczna, ul. Pasternik 8 96,97

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy na dostawę art. spożywczych według odpowiednich zadań, po upływie 5 dni od daty powiadomienia, tj. w terminie - 2012-11-22 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postepowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna