Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » unieważnienie przetargu ...

unieważnienie przetargu na dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek . ZP.272.4.12.2012

2012-11-09 08:21:31
Numer sprawy: ZP. 272.4.12.2012 Łęczna, 09.11.2012OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


dot.: zamówienia na : dostawę art. biurowych (zadanie nr 1) i eksploatacyjnych do drukarek
i kserokopiarek (zadanie nr 2) do siedziby zamawiającego wraz z odbiorem zużytych tonerów i tuszy. CPV: 210000000-3, od 30000000-0 do 302173340-8.


Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 143 923,91 złotych brutto, Zamawiający w dniu 09.11.2012r. pismem Zarządu Powiatu w Łęcznej nie zwiększył kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wartości najkorzystniejszych ofert w poszczególnych zadaniach.

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję,
że unieważnia się przedmiotowe postępowanie ze względu na to, iż cena najkorzystniejszych ofert
w zadaniach nr 1 i 2 przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną podjętych decyzji jest art. 93 ust. 1 pkt. 4 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 2. W prowadzonym postępowaniu złożono 4 kompletne oferty.

3. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnym.


Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron