Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. ZP.272.4.11.2012

2012-11-05 13:20:17
Numer sprawy: ZP. 272.4.11.2012 Łęczna, 2012-11-05


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: zamówienia na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę: 203 405,10 złotych brutto.


1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 3 na realizację zamówienia publicznego : TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – Sp. Jawna,
20-468 Lublin, ul. Energetyków 14
2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta, jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5, następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny Liczba pkt w kryterium dostawy nowych tablic Liczba pkt w kryterium dostawy wtórników tablic Suma punktów
1. PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy, ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka Oferta wykluczona na podst. Art. 24 ust. 2 pkt. 2 – brak wniesienia wadium

2. PPUH Tablitek Bogumił Sobota, 35-203 Rzeszów, ul. Żółkiewskiego 7A/3 55,83 2,00 5,00 62,83
3. EUROTAB Sp. z o.o, Skarbimierzyce 16, 72-002 Dołuje 75,48 10,00 10,00 95,48
4. DERPOL Sp. z o.o. ul. Inflancka 5/81,
00-189 Warszawa 65,68 2,00 3,33 71,01
5. TABAL Jan Kidaj, Mieczysław Daniel – Sp. Jawna, 20-468 Lublin, ul. Energetyków 14 80,00 10,00 10,00 100,00


4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została wykluczona oferta nr. 1, firmy: PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy, ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka, na podst. Art. 24 ust. 2 pkt. 2 – brak wniesienia wadium.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona oferta nr 1 złożona przez firmę: PROTAB Kowalczuk i Wspólnicy, ul. M. Konopnickiej 11B, 05-230 Kobyłka nie wniesiono wadium – określonego w dziale 13 SIWZ na wartość 3000 zł. W związku z tym oferta została wykluczona i na podstawie zapisu art. 89 ust.1 punkt 5 podlega odrzuceniu.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2 wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie nie krótszym niż 5 dni, tj. w dniu 14 listopada 2012r. na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa