Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety. ZP.272.4.14.2012

2012-11-05 08:23:11
Łęczna, dnia 31.10.2012r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego na : ZP.272.4.14.2012.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup z dostawą do siedziby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, według podziału na pakiety (zadania):
1) Zadanie nr 1 artykułów spożywczych i jaj, CPV: 15800000-6; 01242000-5
2) Zadanie nr 2 mięsa, wędlin, CPV:15119000-5, 15131130-5;
3) Zadanie nr 3 drobiu, CPV: 15131500-0;
4) Zadanie nr 4 pieczywa, CPV: 15811000-6;
5) Zadanie nr 5 art. mleczarskich, CPV: 15500000-3 ;
6) Zadanie nr 6 warzyw i owoców, CPV: 15300000-1;
w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:

1.
W znajdującym się tam projekcie umowy zastrzegają sobie Państwo możliwość rozwiązania wcześniejszego umowy z takich czy innych względów jako zamawiający natomiast dostawcy nie mają możliwości rozwiązania wcześniejszego umowy co w dzisiejszych niepewnych czasach jest bardzo ryzykowne.

Pytanie brzmi : czy możecie Państwo zmodyfikować umowę aby pojawił się paragraf umożliwiający rozwiązanie umowy np. z jedno miesięcznym wypowiedzeniem.


W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

Ad. 1 ) Zamawiający uznaje zasadność pytania i zmodyfikował treść wzoru umowy, poprzez dodanie ust. 3 w § 5 o następującej treści: „Strony umowy mogą wypowiedzieć umowę z innych przyczyn, niż wskazane w ust. 2, na 30 dni przed datą obowiązywania upływu wypowiedzenia, wskazując jednocześnie uzasadnienie takiej decyzji. Strony mogą odstąpić od naliczania kar.”. Treść wzoru umowy po modyfikacji stanowi załącznik do niniejszej odpowiedzi oraz załącza się załącznik nr 2 do siwz po korekcie w dziale siwz z zał.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www