Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania na obsługę parkingu strzeżonego

2012-10-25 12:30:40
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego

Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro

1. Opis przedmiotu zamówienia:
- obsługa parkingu strzeżonego pojazdów usuniętych z drogi w obrębie powiatu łęczyńskiego w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)
usytuowanego przy ul. Przemysłowej 16 w Łęcznej. CPV: 85312310-5 – usługi dozoru.
Termin wykonania zamówienia zgodnie z uzyskaną ofertą od 01.01.2013 do 31.12.2013r.

2. Określenie szacunkowej wartości zamówienia brutto: 4428,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział 750, Rozdz. 75020, § 4300

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: ww.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.

5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) OMEGA Agencja Ochrony w Lublinie Chojnowski Andrzej, 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2/39 – cena za 1 m-c brutto 7 123,20 złotych, wartość brutto oferty za rok 2013 – 86 198,40 zł;
2) PHU Agencja Ochrony PROTOS. Sp. z o.o., ul. Rapackiego 19, 20-150 Lublin - cena za 1 m-c brutto 6 824,04 złotych, wartość brutto oferty za rok 2013 – 81 888,48 zł;
3) PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32 – cena za 1 m-c brutto 300,00 złotych, wartość brutto oferty za rok 2013 – 3599,99 zł;
Ceny wyżej podane będą stałe do końca obowiązywania umowy, tj. do 31.12.2013 r.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
PRYMAT Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Krawczyk, 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 5a/32, NIP: 946-190-77-25 oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego i jest najkorzystniejsza, cena kalkulacyjna oferty wg składników podanej ceny: 3 599,99 zł brutto.

25.10.2012 r. Teresa Olszak
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)
Zatwierdzam
Starosta Łęczyński

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków