Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytanie i odpowiedź nr 1 do przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów. ZP.272.4.11.2012

2012-10-16 09:01:30
Łęczna, dnia 16.10.2012r.


Zainteresowani Wykonawcy

Pytania i odpowiedzi do przetargu nr 1Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych
do oznaczania pojazdów, znak sprawy: ZP.272.4.11.2012.


Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych do oznaczania pojazdów w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły następujące pytania:
1. W jaki sposób Wykonawca powinien wskazać termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowanych (T) oraz termin dostawy wtórników rejestracyjnych (W)?

W odpowiedzi na zadane pytania wyjaśniam co następuje:

Ad. 1 ) W celu wyeliminowania wątpliwości odnośnie wskazania danych dotyczących kryterium oceny ofert (dział 19 SIWZ) w zakresie:
Nr 2. termin dostawy nowych tablic rejestracyjnych i odbioru tablic złomowych – 10 punktów
(przyjętą jednostką jest doba);
Nr 3. termin dostawy wtórników tablic rejestracyjnych– 10 punktów (przyjętą jednostką jest
doba).
- Zamawiająca wprowadza znowelizowany wzór oferty wraz z wzorami oświadczeń, załącznik nr 1 do siwz, który zamieszcza się jako załącznik do przedmiotowej odpowiedzi oraz zamieszcza się ten załącznik przy SIWZ.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe