Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik zapytania na zakup okien z montażem dla ZS im. K. Jagiellończyka w Łęcznej

2012-10-11 13:03:44
ZP.272.1.12.2012 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21.01.2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na pcv – 25 szt. dużych, trójdzielnych okien o wymiarach 2,40 m x 2,00 m, w tym na parterze sztuk 11, pozostałe na I piętrze budynku stanowiącego siedzibę szkoły oraz 1 sztuki okna o wymiarach 1,20 m x 2,00 m na I piętrze, polegające na wykonaniu robót zgodnych z załączonym schematem montażu okien. CPV: 44221100-6

2. Określenie wartości zamówienia brutto: 50 000,00 zł brutto

3. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
Dział. 801 Rozdz. 80130 § 4270 - zadanie remontowe

4. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
5. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) TOMIS, Tomasz Miszczak, Juranda 7, 20-629 Lublin, Tel.: (81) 443-00-10, Fax: (81) 443-00-10 - kwota oferty brutto 48 339,00 zł.
2) EVERPROF Sp. z o.o., Kolonia Świdnik Mały 53d, 20-258 Lublin
tel. +48 81 469 16 73, fax +48 81 469 16 77,e-mail: m.malek@everprof.pl - kwota oferty brutto 45 963,87 zł.

6. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie:
EVERPROF Sp. z o.o., Kolonia Świdnik Mały 53d, 20-258 Lublin
tel. +48 81 469 16 73, fax +48 81 469 16 77,e-mail: m.malek@everprof.pl - kwota oferty brutto 45 963,87 zł, oferta ważna, spełnia wymagania Zamawiającego
i jest najkorzystniejsza.

11.10.2012r. Teresa Olszak …………………..
(data i podpis pracownika wydziału zamawiającego
odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia po uzyskaniu akceptacji
bezpośredniego przełożonego)

Zatwierdzam

Dyrektor ZS im. K. Jagiellończyka

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron