Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na zakup okien z montażem dla ZS im. K. Jagiellończyka w Łęcznej

0000-00-00 00:00:00
ZP. 272.1.12.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE


Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę:
1. wykonanie wymiany stolarki okiennej z drewnianej na pcv – 25 szt. dużych, trójdzielnych okien o wymiarach 2,40 m x 2,00 m, w tym na parterze sztuk 11, pozostałe na I piętrze budynku stanowiącego siedzibę szkoły oraz 1 sztuki okna o wymiarach 1,20 m x 2,00 m na I piętrze, polegające na wykonaniu robót zgodnych z załączonym schematem montażu okien.


Wykonanie wyżej wymienionych robót budowlanych– w terminie nie późniejszym niż do 15.11.2012r.

Zamawiający: Zespół Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej z siedzibą przy ul. Bogdanowicza 9, 21-010 Łęczna,
NIP 713-238-63-59, Regon 430132421
Telefon: /081/ 752-10-91 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

O udzielanie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wymagane w tym zakresie uprawnienia budowlane oraz przynależą do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Główny Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt :081-752-64-80

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 11.10.2012r. godziny 10:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego
w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór umowy
3. Schemat montażu okien


Łęczna dnia 09.10.2012r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie strontworzenie stron