Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Pytania i odpowiedzi do przetargu na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii WiMAX. Znak sprawy ZP.272.4.8.2012

2012-09-28 14:04:15
Łęczna, dn. 28.09.2012 r.
Znak sprawy: ZP.272.4.8.2012


Działając w imieniu Zamawiającego Powiatu Łęczyńskiego z siedzibą, al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam,
że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii Wi–Max wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną
i systemem telefonii IP na terenie powiatu łęczyńskiego, powiatu włodawskiego i powiatu świdnickiego w ramach realizacji projektu pn. "Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III” /ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 września 2012r. pod nr 2012/S 168-278774 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:


Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii o równoważnych lub lepszych parametrach techniczno/eksploatacyjnych/użytkowych, ale nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia, przy zachowaniu czasu wykonania, wskaźników produktu, wskaźników rezultatu, kosztu i modelu makroekonomicznego a zwiększy trafność (Sustainability) projektu przez zwiększenie horyzontu czasowego zachowania pozytywnych efektów projektu po zakończeniu jego finansowania?
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie przewiduje zmiany zapisów SIWZ w ww. zakresie


Pytanie nr 2
Jeżeli Zamawiający dopuści zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie sieci telekomunikacyjnej w technologii o równoważnych lub lepszych parametrach techniczno/eksploatacyjnych/użytkowych, ale nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia to czy dopuści on taka modyfikację „Procedury przygotowania, przeprowadzenia i oceny demonstracji”, aby odpowiadała ona specyfice dostarczonej technologii?

Odpowiedź nr 2
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 1 Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanych modyfikacji.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
Adam Niwiński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron warszawatworzenie stron warszawa