Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Zapytanie ofertowe o cenę zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego

2008-08-29 20:16:11
ZP.3411/12/2008

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 32 z dnia 31 sierpnia 2007 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2007r. Nr 223 poz. 11655 i art. 35 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego zgodnie z załącznikiem nr 2 specyfikacja techniczna.

Zamawiający:
Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168
NIP: 713 23 98 078
E-mail: r.kloc@powiatleczynski.pl

Zapytanie o przedmiot zamówienia:
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamóweinia udziela Pan Rafał Kloc - Inspektor ds. Informatyki, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: wypełnić załączony formularz oferty

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 01.09.2008r. do godziny 14:30 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95 A pok. 111 lub przesłać faksem na nr /081/ 752-64-64 lub e-mailem r.kloc@powiatleczynski.pl

Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy


Łęczna dnia 29.08.2008r.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron krakówprojektowanie stron kraków