Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ogłoszenie o wyborze ...

ogłoszenie o wyborze oferty na kredyt bankowy

2008-08-25 14:32:36
Numer sprawy: ZP.3431/9/2008 Łęczna, 2008-08-25
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot.: Udzielenie kredytu długoterminowego, na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 1 922 203,00 PLN zgodnie z Uchwałą Nr XXI/107/2008 Rady Powiatu w Łęcznej, z dnia 21 Lipca 2008r. w jednej transzy wypłaconej w dniu 29.12.2008 roku, z okresem spłaty 2 lat. CPV: 66130000-0, CPA: 81131-81139, rodzaj usług: 6b.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 200 000,00 zł brutto.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:
Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce

Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta spełnia wymagania Zamawiającego i jest najtańsza.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Punkty
1. Bank Pocztowy S.A. Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 50, 20-002 Lublin 95,57
2. Bank Spółdzielczy w Niemcach ul. Lubelska 190, 21-025 Niemce 100,00
3. Bank Ochrony Środowiska S.A. ul. Krakowskie Przedmieście 64 20-002 Lublin 95,72

Cena wybranej oferty 125 277,33 zł


Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.


Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007 r.Dz. U. Nr 223 poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
____________________________________ Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

agencja interaktywnaagencja interaktywna