Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

wynik zapytania na remont 3 pomieszczeń ... ZP.272.1.5.2012

2012-07-04 09:40:56
ZP.272.1.5.2012
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2010
z dnia 21 stycznia 2010 r. Starosty Łęczyńskiego


Notatka służbowa
W sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14.000 euro
1. Opis przedmiotu zamówienia:
2. przystosowania 3 pomieszczeń w piwnicy przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna na potrzeby przechowywania dokumentów na regałach metalowych, polegające na:
1) montażu co najmniej 3 kratek wentylacyjnych z wentylatorami wraz z zainstalowaniem wymuszonego obiegu powietrza przy użyciu energii elektrycznej ze sterowaniem tego obiegu regulatorem czasowym dla w/w wentylatorów w ścianach zewnętrznych budynku,
2) demontażu zbędnego rurarzu wentylacji,
3) wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń w postaci korytek odwadniających wokół rur odpływowych podpiętych do istniejącej kanalizacji,
4) wyrównanie posadzki zaprawą samopoziomującą w pomieszczeniu nr 3,
5) wymianie oświetlenia z żarówek w oprawie hermetycznej na oświetlenie w oprawach świetlówkowych rastrowych 3x 40W,
6) zabudowa rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu nr 2 płytami gipsowo- kartonowymi,
7) malowanie pomieszczeń. CPV : 45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne
3. Określenie wartości zamówienia brutto:
10 000,00 zł brutto
4. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Łęcznej w danym roku budżetowym ( dział, rozdział):
dział: 750, rozdział 75020 , § 4210
5. Wykaz zawierający wykonawców, do których wydział zamawiający skierował zapytanie ofertowe:
1) zapytanie zamieszczono na stronie internetowej pt.: www.powiatleczynski.pl
w zakładce „zamówienia publiczne” zapytania do 14 tys. euro.
6. Wykaz uzyskanych ofert, na kwotę brutto:
1) Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, 21-020 Milejów, Jaszczów 314, tel. 605438564– oferta na kwotę 12 329,06 zł brutto
2) PHU RELAKS Robert Ożóg, 21-010 Łęczna, ul. Słoneczna 33, tel. 695275859 – oferta na kwotę 13 000,00 zł brutto

7. Nazwisko (lub nazwę firmy) i adres wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą oraz cenę wskazaną w tej ofercie i uzasadnienie wyboru oferty:
Usługowy Zakład Remontowo-Malarski Bolesław Bałaban, 21-020 Milejów, Jaszczów 314, tel. 605438564– oferta na kwotę 12 329,06 zł brutto– oferta jest najtańsza i przedstawia rozwiązania zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na realizację zadania do kwoty najkorzystniejszej oferty.

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków