Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

zapytanie ofertowe na przystosowanie 3 pomieszczeń w piwnicy przy ul Staszica 9, 21-010 Łęczna na potrzeby przechowywania dokumentów na regałach metalowych. ZP.272.1.5.2012

2012-06-25 10:33:03
ZP.272.1.5.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Starosty Nr 11/2010 z dnia 21 stycznia 2010 w oparciu o art. 4 pkt 8 Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. t.j. z 2010r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)
w związku z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania przystosowania 3 pomieszczeń w piwnicy przy ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna na potrzeby przechowywania dokumentów na regałach metalowych, polegające na:
1) montażu co najmniej 3 kratek wentylacyjnych z wentylatorami wraz z zainstalowaniem wymuszonego obiegu powietrza przy użyciu energii elektrycznej ze sterowaniem tego obiegu regulatorem czasowym dla w/w wentylatorów w ścianach zewnętrznych budynku,
2) demontażu zbędnego rurarzu wentylacji,
3) wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem pomieszczeń w postaci korytek odwadniających wokół rur odpływowych podpiętych do istniejącej kanalizacji,
4) wyrównanie posadzki zaprawą samopoziomującą w pomieszczeniu nr 3,
5) wymianie oświetlenia z żarówek w oprawie hermetycznej na oświetlenie w oprawach świetlówkowych rastrowych 3x 40W,
6) zabudowa rur kanalizacyjnych w pomieszczeniu nr 2 płytami gipsowo- kartonowymi,
7) malowanie pomieszczeń.
45453000-7- roboty remontowe i renowacyjne

Zamawiający: Powiat Łęczyński - Starostwo Powiatowe w Łęcznej z siedzibą: 21-010 Łęczna, ul. Jana Pawła II 95A
REGON: 43 10 29 168 NIP: 713 23 98 078 Telefon: /081/ 752-64-80 Faks: /081/ 752-64-64
E-mail: t.olszak@powiatleczynski.pl

Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Teresa Olszak – Gł. Specjalista ds. zamówień publicznych i remontów, kontakt jw.

Sposób przygotowania oferty: złożyć ofertę cenową

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.06.2012 r godziny 12:00 w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95A pok. 111 lub przesłać faksem na nr: /081/ 752-64-64 lub e-mailem: t.olszak@powiatleczynski.pl

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 19.10.2012r.
Załączniki:
1. Wzór umowy
2. Formularz oferty
3. Oświadczenie osoby fizycznej.

Łęczna dnia 25.06.2012r.
Starosta Łęczyński

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron warszawaprojektowanie stron warszawa