Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » Wybór najkorzystniejszej ...

Wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników PZAZ w Łęcznej, znak sprawy: ZP.272.4.6.2012

2012-05-07 13:23:42
Numer sprawy: ZP.272.4. 6.2012 Łęczna, 2012-05-07

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: zamówienia na świadczenie usług przewozowych i organizacyjnych rekreacji dla pracowników Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej
CPV: 63511000-4 organizacja wycieczek.
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 189 000,00 zł. br., kwotę w dniu 07.05.2012r. zwiększono do wartości najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę Nr 1 na realizację zamówienia publicznego :
Przedsiębiorstwo STANPOL, Przytuła Stanisław, ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 1 następującą ofertę:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy Cena brutto wycieczki zł Miejsce, warunki zakwaterowania, standard autobusy oraz dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych Program wycieczki Zaproponowany I termin wycieczki Zaproponowany II termin wycieczki
1. Przedsiębiorstwo STANPOL
Przytuła Stanisław
Ul. Stefanii Pawlak 3
21-010 Łęczna 193 900,00 20:20 x100 x 30% = 30 punktów 66:66 x100x 20 % = 20 punktów 09.09.2012-14.09.2012 24.09.2012-29.09.2012

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 2 pkt.1 litera a wybranego wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy w terminie - 2012-05-10 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www