Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Projekty » Projekty zrealizowane » Wielobarwny wypoczynek. ...

Wielobarwny wypoczynek. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego

2012-05-04 07:35:11

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa VII: Kultura, Turystyka i Współpraca Międzyregionalna Działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki Okres realizacji: 01.09.2010- 30. 11.2011 Wartość projektu: 2 499 992,01 Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 70 %- 1 749 994,40 zł Budżet Powiatu- 30%- 749 997,61 zł

Przedmiotem projektu była budowa ścieżki rowerowej o długości 7,9 km wraz z niezbędnym wyposażeniem, ulokowanej wzdłuż dróg powiatowych nr 2007 L i 1625 L w miejscowościach Dąbrowa- Kaniwola- Nadrybie. na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego. Na trasie zostały postawione 4 wiaty przystankowe z ławkami, koszami na śmieci i stojakami na rowery. Przy każdym miejscu przystankowym znajdują się tablice w formie mapy, informujące rowerzystów o najciekawszych miejscach na terenie Powiatu Łęczyńskiego. Dodatkowo infrastrukturę rowerową wzbogacają: mapa interaktywna dostępna na stronie internetowej www.powiatleczynski.pl, przewodniki rowerowe z płytą CD oraz system monitorujący wyposażony w kamerę internetową a także system badający natężenie ruchu rowerowego.
Prezentowane przedsięwzięcie uzupełniło także działania samorządu zmierzające ku budowie sieci ścieżek rowerowych na terenie Powiatu Łęczyńskiego i stanowiło odpowiedź na istniejącą dysproporcję pomiędzy potencjałem Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego a stopniem jego wykorzystania.
Projekt był realizowany przez trzy jednostki administracyjne:
- Starostwo Powiatowe w Łęcznej
- Gmina Ludwin
- Gmina Puchaczów

Inwestycja pozwoliła na:
a) polepszenie stanu infrastruktury niezbędnej do uprawiania turystyki rowerowej poprzez rozbudowę spójnego systemu ścieżek rowerowych.
b) wdrożenie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo rowerzystów
c) rozszerzenie dostępu do informacji o turystce rowerowej na terenie Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

tworzenie stron krakówtworzenie stron kraków