Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów » ponowny wybór wykonawcy ...

ponowny wybór wykonawcy na kompleksową modernizacje gruntów i budynków... ZP.272.4.4.2012

2012-04-17 12:51:23
Numer sprawy: ZP. 272.4.4.2012 Łęczna, 2012-04-17


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PONOWNE
dot.: zamówienia na kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 24a ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne dla obrębu ewidencyjnego 10 - Stara Wieś w jednostce ewidencyjnej Łęczna- obszar wiejski, powiat łęczyński poprzez dostosowanie obowiązującej ewidencji gruntów i budynków do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r.
w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 250 000,00 złotych brutto.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia – po rezygnacji w dniu 17.04.2012r. przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne
w Lublinie Sp. z o.o. ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin z podpisania umowy, na podstawie zapisu art. 94 ust. 3 wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny - ofertę nr 1: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 85; GEORES Sp. z o.o. 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3.

2. Uzasadnienie wyboru: wybrana oferta jest ważna, nie podlega wykluczeniu ani odrzuceniu, spełnia wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i jest najkorzystniejsza. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny.
3. W prowadzonym postępowaniu złożono 5 następujących ofert:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Suma uzyskanych punktów
1. Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMIAR Sp. z o.o. 37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 85; GEORES Sp. z o.o. 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3 80,93
2. GeoMap Geodeci uprawnieni, Siedlce, ul Katedralna 7 51,74
3. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK Rzeszów S.A. 35-328 Rzeszów ul. Geodetów 1 76,84
4. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Sp. z o.o. ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin 100,00
5. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne EG i B Sp. z o.o., 20-079 Lublin, ul. Chmielna 2A 71,04

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została wykluczona żadna oferta..
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 2 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie odrzucono ofert.
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 pkt.2, wybranego Wykonawcę zapraszamy do podpisania umowy do siedziby Starostwa Powiatowego w Łęcznej - w dniu 18 kwietnia 2012r. na godzinę 10:00.
7. Środki ochrony prawnej Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.
Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

sklepy internetowesklepy internetowe