Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Strona Główna » O Starostwie » Nieruchomości - ... » Informacja o wyniku I ...

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jawidzu, jednostka ewidencyjna Spiczyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa

2012-04-16 09:56:21
GKN 7014-3/08 Łęczna, dn. 12.04.2012r.


Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jawidzu, jednostka ewidencyjna Spiczyn, stanowiącej własność Skarbu Państwa

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 12.04.2012r. o godz. 1100 , w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Jana Pawła II 95 A odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Jawidzu, jednostka ewidencyjna Spiczyn, o pow. 0,2700 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego 3-Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn jako działka nr 1376, dla której w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku prowadzona jest księga wieczysta nr LU1I/00288743/0 .
Wadium wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do przetargu. Cena wywoławcza netto nieruchomości wynosiła 23 000,00 ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) . Najwyższa cena zaoferowana w przetargu: 23 230,00 ( słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście trzydzieści złotych) + należny podatek VAT. Nabywcą nieruchomości została firma: BLUE COM Jarosław Piekarz.
W przetargu nie było ofert niedopuszczonych lub odrzuconych.

Przewodniczący Komisji
Stanisław Dylewski

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stron wwwprojektowanie stron www