Życzenia Wielkanocne

Powiadom znajomego Mapa serwisu

Wynik przetargu na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna podzielone na 2 zadania. ZP.272.4.2.2012

2012-04-11 12:19:17
Numer sprawy: ZP.272.4.2.2012 Łęczna, 2012-04-11


OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
dot. zamówienia: na roboty remontowe w budynku ZSG Łęczna podzielone na 2 zadania.

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia kwotę 142 648,77 złotych brutto

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejsze oferty:
Na zadanie Nr 1 ofertę nr 7 na realizację wymiany okien : Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18 cena brutto oferty 41 141,70 zł, termin wykonania 29.06.2012r.;
Na zadanie Nr 2 ofertę nr 10 na remont sanitariatów : Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy E-M-B Sp. z o.o., 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 58, cena oferty brutto 42 844,00 złotych, termin wykonania 17.08.2012r..

2. Uzasadnienie wyboru: wybrane oferty są ważne, nie podlegają wykluczeniu ani odrzuceniu, spełniają wymagania określone w siwz przez Zamawiającego i są najkorzystniejsze.
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny. 3. W prowadzonym postępowaniu złożono 10 ofert, w tym trzy oferty wykluczono zgodnie z zapisem art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z powodu nieuzupełnienia na wezwanie dokumentów brakujących
w ofercie, w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oceniono następujące oferty:
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko wykonawcy: Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 1 Liczba pkt w kryterium ceny za zadanie nr 2
1. EURO OKNA-PLUS 37-300 Leżajsk, ul. Mickiewicza 82B 86,12 -
3. Lubelska Fabryka Okien PERFEKT Okna i drzwi, 20-234 Lublin, ul. Mełgiewska 99 93,19 -
5. Firma Budowlana EDBUD Edward Wójcik
20-709 Lublin, ul. Krasińskiego 3/28 - 69,66
7. Lubelskie Centrum Okien Urszula Opydo, 20-150 Lublin, ul. Bursaki 18 100,00 -
8. EVERPROF Sp. z.o.
Kolonia Świdnik Mały 53 D, 20-258 Lublin 77,99 -
9. Konsorcjum PROGRES s.c. & DAJANA Z.H.P. Trzciniec 86, 21-100 Lubartów 72,50 64,08
10. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy E-M-B Sp. z o.o., 20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 58 - 100,00

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały wykluczone następujące oferty:
- oferta nr 2, złożona przez : Kontakt Konrad Dzieńkowski, 20-447 Lublin, ul Diamentowa 5, złożoną na zadanie nr 1 i 2 – wskazano w wykazie osoby do kierowania robotami według branż, które nie są pracownikami wykonawcy a nie załączono oświadczeń tych osób o ich dyspozycyjności;
- oferta nr 4, złożona przez : BEFA-Bis Sp. z o.o., 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 35, złożoną na zadanie nr 1 - wskazano w wykazie osobę do kierowania robotami, która nie jest pracownikiem wykonawcy a nie załączono oświadczenia o dyspozycyjności tej osoby;
- oferta nr 6, złożona przez : PRYZMAT Marek Opolski, 21-010 Łęczna, ul. Jaśminowa 7/13, złożoną na zadanie nr 1 i 2 - nie dołączono jednego z dwóch przedmiarów robót w zadaniu nr 2 i nie uwzględniono tego przedmiaru w cenie zadania nr 2 na formularzu oferty a także wskazano w wykazie osoby do kierowania robotami według branż, które nie są pracownikami wykonawcy a nie załączono oświadczeń tych osób o ich dyspozycyjności oraz nie wykazano potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 3 w/w oferty na podstawie zapisu art. 24 ust. 4 ustawy Pzp (ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą).
6. Zgodnie z zapisem art. 94 ust.1 pkt. 2 wybranych wykonawców zapraszamy do podpisania umowy po upływie nie krótszym niż 5 dni od niniejszego powiadomienia, tj. w terminie - 2012-04-18 na godz. 10:00 do pokoju Nr 114 (I piętro), w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A.
7. Środki ochrony prawnej.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 213 poz. 759 z późn. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Dziękujemy za udział w przedmiotowym postępowaniu.

Kierownik Zamawiającego

Pliki

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Geoportal
Oferty edukacyjne
Projekty
Serwis turystyczny
Wirtualne powiaty

Copyright © 2023 Powiat Łęczyński
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach wdrażania Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004 - 2006 na podstawie umowy ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu Bug.

projektowanie stronprojektowanie stron